SUCKUNGE

GÅRD & UTHYRNING

suckunge

Bildexempel från uppdrag åt våra trevliga kunder

Gräva upp och fixa till rätt avstånd på lekplats åt MB Hantverkstjänst

Ny plats för vippbrädan

Hämtat utbytt telekom skåp långt från alla vägar åt MB Hantverkstjänst

Fler telekom skåp, åt MB Hantverkstjänst. Ibland får man användning för 4 hjulsdrift.

Hjälpt MB att fixa till Lilla Vasalopps spåret i Märsta Centrum

Schaktat för utbyggnad under befinligt skärmtak. Privat kund

2